SALTSYRE 33 % - HØYKONSENTRERT SALTSYRE

Tilbake til list Back

Norenco Saltsyre 33 % er et hurtigvirkende og kraftig syrebasert rengjøringsmiddel. Meget effektiv saltsyre som skal brukes med forsiktighet. Utmerket til rengjøring av betonggulv før maling.

Saltsyre 33 % har mange rengjøringsegenskaper, og fjerner blant annet:

  • Sement
  • Grønnalger
  • Kalk, kalkrenner på glass
  • Rust, rustflekker, rustrenner
  • Mineralavleiringer
  • Rur, skjell og vannlinje på båt
  • Fugeslam på teglstein, fliser og naturstein
  • Sement fra verktøy og utstyr
  • Olje og fett på betonggulv

Ved blanding, ta ALLTID VANN FØRST og deretter saltsyre.
(Syre i vann går an, vann i syre blir uhyre!)
Avkalkning på mur og betong:
1 del saltsyre og 10 deler vann.
Vask av muren med børste.
Fjerning av rur:
1 del saltsyre og 1 del vann.
Fjerning av sement på verktøy og utstyr:
1 del saltsyre og 6 deler vann.

Art.nr. 216
NOBB: 60044053
Emballasje: 12 x 1 liter

Mer info om produktet
Hurtigvirkende
Mange bruksområder
Fjerner rur, skjell og vannlinje på båt
Nedlastinger
Nedlastinger